Elektromotory - převodovky s.r.o.

Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.

Hledat:

Reklamace

Dříve než k nám zašlete zboží, vyplňte prosím následující formulář. Po jeho vyplnění Vám bude nabídnut k vytištění reklamační list, který přiložíte ke zboží.

Záruční podmínky

Záruční podmínky společnosti Elektromotory - převodovky s.r.o.

Záruční doba

Při dodržení všech pokynů pro instalaci a údržbu poskytujeme na zboží záruku v délce 24 měsíců (§620 Občanského zákoníku) při koupi zboží pro soukromou potřebu nebo smluvní 12 měsíců (§429 Obchodního zákoníku pokud není písemně dohodnuto jinak) v případě, že je výrobek kupován pro komerční využití nebo podnikatelskou činnost. Záruka začíná běžet dnem písemně potvrzeného doručení zásilky na místo určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu případných oprav v autorizovaném servisu. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit kopií opravního dokladu.

Místo reklamace

Veškeré reklamace kupující uplatní na adrese sídla společnosti Elektromotory - převodovky s.r.o., Mládeže 579, Povrly 403 32.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží po převzetí od prodávajícího či od dopravce zkontrolovat. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí případné nesrovnalosti při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Platnost záruky

Platnost záruky je podmíněna odbornou montáží při uvedení do provozu dle pokynů výrobce, šetrným zacházením a dodržením platných bezpečnostních předpisů.

Reklamace v záruce

Zákazník reklamuje zboží na základě kupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji. Zboží musí být úplné.

Odstranění vady

V době záruky zajistí společnost Elektromotory – převodovky s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně používán. Společnost Elektromotory – převodovky s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci opravou vadného produktu, náhradou vadného produktu za nový nebo vrácení peněz dle svého uvážení.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit společnosti Elektromotory – převodovky s.r.o. náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou. Pokud je výrobní číslo vadného produktu nečitelné nebo chybí-li zcela, taktéž nelze uznat opravu jako záruční.

Stížnosti a spory
Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak dle Obchodního zákoníku.

Pokud chcete sledovat stav vyřizování Vaší reklamce a jste v našem internetovém obchodě registrován(a), prosím přihlašte se.
Po přihlášení Vám bude ve formuláři nabídnuto zboží, které jste u nás zakoupil(a).


Důvod vrácení:

Název zboží:
Výrobní číslo:
Číslo faktury:
Popis závady:

Jméno a příjmení:
Telefon:
Email:
 Dodací adresa pro vrácení vyřízené reklamace:
Název organizace:
Jméno a příjmení:
Ulice:
PSČ, město:
Země:
Opište číslo z obrázku:

 

Převodovky, elektromotory SIEMENS frekvenční měniče, řemenice, ...


Centrála

Povrly u Ústí nad Labem
Tel: 475 227 083, 608 970 904
Fax: 475 208 640
e-mail: info@elektromotory-prevodovky.cz

POHOTOVOST 24h

PROVOZNÍ DOBA

po-pá

7:00- 15:30

+420 608 813 857

Pobočka Pardubice

- POZASTAVENO -

Odkaz mapy zde: http://mapy.cz/s/gpV6

Tel.: 420 734 449 092
E-mail: pardubice@elektromotory-prevodovky.cz

Pobočka Holešov

Tel: 608 813 857

Pobočka Roudnice nad Labem

Tel: 416 841 142, 777 813 855
Fax: 416 841 142

Servis – Jan Šuster

Povrly u Ústí nad Labem
Tel: 475 227 001, 777 813 867
Fax: 475 227 234
www.navijarnamotoru.cz
email: nmp@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

po-pá

7:00- 15:30